shoPDONGHO.NET

website hÀNG ĐẦU VỀ Đồng hồ đeo tay- ĐỒNG HỒ NAM - ĐỒNG HỒ NỮ - ĐỒNG HỒ PIN - ĐỒNG HỒ TỰ ĐỘNG

Shop Đồng Hồ đồng hồ nữ

Shop Đồng Hồ .net
SuRi 25 Phan Văn Trị P2 Q5 HCM
0907 47 0907 - 0989 100 367 - (08) 62 755 102

Website: www.shopdongho.net

đồng hồ

MS2: Longines LG1AH
Giá bán: 1 850 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ, kiếng saphire.

đồng hồ

MS3: Longines LG1D
Giá bán: 1 000 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, kiếng sapphire.

đồng hồ

MS3: Longines LG1D
Giá bán: 1 000 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, kiếng sapphire.

đồng hồ

MS4: Longines LG2A
Giá bán: 1 400 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, kiếng sapphire.

đồng hồ

MS4: Longines LG2A
Giá bán: 1 400 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, kiếng sapphire.

đồng hồ

MS5: Longines LG2AH
Giá bán: 1 950 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS5: Longines LG1AH
Giá bán: 1 950 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS6: Longines LG2D
Giá bán: 1 150 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, kiếng sapphire.

đồng hồ

MS87: Piaget - PCC1
Giá bán: call (Có cặp nam nữ)
Chức năng:Đồng hồ cao cấp, dây mạ titan. Mặt kính sapphire trong, viền hạt đá xung quanh...

đồng hồ

MS88: Piaget - PCC2
Giá bán: call (Có cặp nam nữ)
Chức năng:Đồng hồ cao cấp, dây mạ titan. Mặt kính sapphire trong, viền hạt đá xung quanh...

đồng hồ

MS99: Rado - RVD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày.

đồng hồ

MS100: Rado - RVD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire

đồng hồ

MS154: Gucci - GC
Giá bán: 1 000 000
Chức năng: Máy Quartz. Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire.

đồng hồ

MS155: Gucci - GC1
Giá bán: 1 000 000
Chức năng: Máy Quartz Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire.

đồng hồ

MS176: Rado - RATN
Giá bán: 1 650 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày.

đồng hồ

MS217: Longines - LG2ANH (Nữ)
Giá bán: 1 950 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS217: Longines - LG2ANH (Nữ)
Giá bán: 1 950 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS218: Longines - LG1ANH (Nữ)
Giá bán: 1 850 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS218: Longines - LG1ANH (Nữ)
Giá bán: 1 850 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS219: Longines - LG2A (Nữ)
Giá bán: 1 400 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Kiếng saphire.
.

đồng hồ

MS219: Longines - LG2A (Nữ)
Giá bán: 1 400 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Kiếng saphire.
.

đồng hồ

MS220: Longines - LG2ANH
Giá bán: 1 950 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS221: Longines - LG1ANH
Giá bán: 1 850 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS221: Longines - LG1ANH
Giá bán: 1 850 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, niềng hột quanh mặt đồng hồ. Kiếng saphire.

đồng hồ

MS222: Longines - LG2ANH
Giá bán: 1 350 000 (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Kiếng saphire.
.

đồng hồ

MS223: Chanel - CNNH
Giá bán: 2 350 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt trong cẩn hột đá rất sang.

đồng hồ

MS223: Chanel - CNNH
Giá bán: 2 350 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt trong cẩn hột đá rất sang.

đồng hồ

MS224: Tissot - TSND
Giá bán: 1 200 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, lịch ngày. Cẩn hai hàng hột bên mặt đồng hồ.

đồng hồ

MS224: Tissot - TSND
Giá bán: 1 200 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, lịch ngày. Cẩn hai hàng hột bên mặt đồng hồ.

đồng hồ

MS224: Tissot - TSND
Giá bán: 1 200 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây da vỏ inox, lịch ngày. Cẩn hai hàng hột bên mặt đồng hồ.

đồng hồ

MS228: Chanel - Chanel1
Giá bán: 1 200 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, xen kẽ đá sapphire. Niềng hột 2 bên mặt đồng hồ.

đồng hồ

MS228: Chanel - Chanel1
Giá bán: 1 200 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, xen kẽ đá sapphire. Niềng hột 2 bên mặt đồng hồ.

đồng hồ

MS229: Chanel - Chanel2
Giá bán: 1 100 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, xen kẽ đá sapphire. .

đồng hồ

MS229: Chanel - Chanel2
Giá bán: 1 100 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox, xen kẽ đá sapphire. .

đồng hồ

MS230: Piaget - PCC2
Giá bán: call (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Đồng hồ cao cấp. Kiếng sapphire. Đồng hồ được cẩn hột tinh xảo. Có Hộp, sách, card chính hãng.

đồng hồ

MS232: Piaget - PCC3
Giá bán: call (Có cặp nam nữ)
Chức năng: Đồng hồ cao cấp. Kiếng sapphire. Đồng hồ được cẩn hột tinh xảo. Có Hộp, sách, card chính hãng.

đồng hồ

MS257: Chanel - CNNH
Giá bán: 2 700 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt trong cẩn hột đá rất sang. Màu đen vàng.

đồng hồ

MS257: Chanel - CHNH
Giá bán: 2 700 000
Chức năng: Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt trong cẩn hột đá rất sang. Màu trắng vàng.

đồng hồ

MS258: Chanel - CNNH
Giá bán: 2 350 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt cẩn hột đá rất sang. Màu đen.

đồng hồ

MS258: Chanel - CNNH
Giá bán: 2 350 000
Chức năng: Máy Quartz. Toàn bộ đồng hồ là đá sapphire lịch ngày. Mặt cẩn hột đá rất sang. Màu trắng.

đồng hồ

MS266: Cartier - CarVH
Giá bán: call
Chức năng: Đồng hồ cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn. Có hộp, sách, card chính hãng. Màu vàng hồng lạ mắt.

đồng hồ

MS267: Cartier - CarVH
Giá bán: call
Chức năng: Đồng hồ cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn. Có hộp, sách, card chính hãng.

đồng hồ

MS267: Cartier - CarVH
Giá bán: call
Chức năng: Đồng hồ cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn. Có hộp, sách, card chính hãng.

đồng hồ

MS270: Hermes nữ - HM2VD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Dây quấn 2 vòng cổ tay độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS270: Hermes - HM2VD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Dây quấn 2 vòng cổ tay độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS270: Hermes - HM2VD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Dây quấn 2 vòng cổ tay độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS271: Burberry - BUB2M
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. 2 mặt đồng hồ
2 màu độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS271: Burberry - BUB2M
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. 2 mặt đồng hồ
2 màu độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS271: Burberry - BUB2M
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. 2 mặt đồng hồ
2 màu độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS272: Burberry - BUB2VD
Giá bán: 1 550 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Dây quấn 2 vòng cổ tay độc đáo. Lịch ngày tiện ích.

đồng hồ

MS273: Hermes - HMND
Giá bán: 1 500 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Số giờ là hột đá sáng đẹp.

đồng hồ

MS273: Hermes - HMND
Giá bán: 1 500 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Số giờ là hột đá sáng đẹp

đồng hồ

MS273: Hermes - HMND
Giá bán: 1 500 000
Chức năng: Máy Quarzt.. Dây da vỏ inox. Số giờ là hột đá sáng đẹp

đồng hồ

MS297: Đồng hồ Nữ
Giá bán: 350 000 - 800 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Đồng hồ thời trang dành cho giới nữ.

đồng hồ

MS297: Đồng hồ Nữ
Giá bán: 350 000 - 800 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Đồng hồ thời trang dành cho giới nữ.

đồng hồ

MS298: Fera Salvatore - FRND
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS298: Salvatore - FRND
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS298: Salvatore - FRND
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS298: Savatore - FRND
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS299: Omega - OMLady (Có cặp nam & nữ)
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS299: Omega - OMLady (Có cặp nam & nữ)
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS300: Longines - LGLN1
Giá bán: 1 100 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Đồng hồ thời trang dành cho giới nữ.

đồng hồ

MS300: Longines - LGLN1
Giá bán: 1 100 000
Chức năng: Máy Quartz. Dây vỏ inox. Đồng hồ thời trang dành cho giới nữ.

đồng hồ

MS301: Longines - LGLNCC
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS301: Longines - LGLNCC
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS302: Longines - LGLN2C (Có cặp nam & nữ)
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS302: LGLN2C (Có cặp nam & nữ)
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS328: Đồng hồ nữ
Giá bán: call
Chức năng: Đồng hồ đính hạt thời trang, lấp lánh sang trọng.

đồng hồ

MS329: Hermes - HMCCD
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

đồng hồ

MS329: Hermes - HMCCD
Giá bán: call
Chức năng: Đhồ siêu cao cấp. Mẫu mã tinh xảo, chuẩn như chính hãng. Có hộp, sách, card đầy đủ. Máy Quazt.

 

  

SHOP Đồng hồ - Bút Đẹp - Đồng hồ Độc - Đồng hồ Cao Cấp - Đồng hồ EU - Bút MontBlanc

Shopdongho.net © Copyright 2011

Shop Đồng Hồ
SuRi 25 Phan Văn Trị P2 Q5 HCM
0907 47 0907 - 0989 100 367 - (08) 62 755 102